Punishment Appeals

Та шийтгүүлсэн бол шийтгэлээ эндээс гаргуулах боломжтой. Үнэхээр шийтгэлээ ойлгож ухаарсан хүн бүрийг бид уучлаж хоёр дахь боломжыг өгөхөд бэлэн.
  • 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!