Complaints / Reports

Серверийн ямар нэгэн тоглогч дүрэм зөрчсөн болон тоглогчтой холбоотой гомдлыг энд хүлээн авна. Мөн ямар нэгэн байдлаар серверт өөрийгөө хохирсон гэж үзэж байгаа бол эхлээд дүрмүүдтэй уншиж танилцаад complain үүсгэнэ үү.
  • 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!