Ахин шалгах хүсэлт

Авсан шийтгэл чинь буруу юм шиг хэтэрхий шударга бус санагдаж байна уу? Тийм бол ахин шалгуулах хүсэлтийг энд гаргаж болно. Бид таны хүсэлтийг үзээд удирдах зөвлөл саналаа гаргаж таныг гэмгүй болгох болно.
  • 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!