Off-Topic - General

Энд хүссэн зүйлээ бичиж оруулж болно. Өөрийнхөө тухай бусад тоглогч нарын тухай бичиж болно. Хэдийгээр чөлөөт бүс ч гэсэн мэдээж дүрмээ мөрдөх ёстойг санаарай. Дуртай дуу, дуртай зүйлсийнхээ талаар ярилцан санаа нийлэх найзуудаа олж болох чиний шинэ орон зай.
  • 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!