Хөгжүүлэлт

Тоглогчид серверийнхээ тухай санал бодлоо хуваалцаж хөгжүүлэлтэнд санаагаа дэвшүүлэх боломжтой. Хамгийн их санал авсан хөгжүүлэлтийг бид сервертээ нэмж шинэчлэх болно. Иймд өөрсдийн санаануудаа дэвшүүлж тэдгээр санааныхаа тухай бидэнтай ярилцаж болно.
  • 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!