• 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!

S
Featured content
0
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings Awards Best answers Featured content About

  • There are no messages on samsungA50's profile yet.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…