OP-Faction сар болон улиралын урамшуулал

  • 2019 оны 7-р сарын 31-нд "Буйлдер шалгаруулах тэмцээн"-тэй. Арктик зохион явуулна. Хүн бүр оролцож болно. 3 байр эзлүүлж өндөр шагнал өгнө. Ялагч нь албан ёсны манай серверийн буйлдер болох болно.

    Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай!

wxng

Head Staff
Original poster
Staff member
July 27, 2019
2
0
1
Awards
0
OP-Faction улирал эсвэл сараар тэргүүлсэн тоглогчид жижиг гарын бэлгэ өгий гэсэн бодолтой байна
шаардлага тоглоом болон серверийн сайтанд идэвхтэй байх
16